№ по каталогу  KM# 762
 Металл  Золото
 Проба  900 
 Вес, гр.  6,41
 Примечание  
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, 2-я Республика, 20 Франков, золото, 1851

 Цена, €.  285

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 749.13
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  24,78
 Примечание  Лилль
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, Луи Филипп, 5 Франков, 1837, W, XF

 Цена, €.  149

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 799.2
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  24,99
 Примечание  Страсбург
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, Наполеон III, 5 Франков, 1868, BB, XF+

 Цена, €.  119

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 799.2
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  24,95
 Примечание  Страсбург
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, Наполеон III, 5 Франков, 1868, BB, XF+

 Цена, €.  119

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 799.2
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  25,0
 Примечание  Страсбург
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, Наполеон III, 5 Франков, 1869, BB, XF+

 Цена, €.  119

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 819
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  24,94
 Примечание  
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, 3-я Республика, 5 Франков, 1870, XF

 Цена, €.  189

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 820.1
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  25,05
 Примечание  
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, 3-я Республика, 5 Франков, 1873, UNC-

 Цена, €.  58

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 820.1
 Металл  Cеребро
 Проба  900 
 Вес, гр.  24,97
 Примечание  
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, 3-я Республика, 5 Франков, 1877, XF-UNC

 Цена, €.  58

 

 sD-2786  № по каталогу  KM# 843
 Металл  Бронза
 Проба  
 Вес, гр.  9,91
 Примечание  
 Статус  в продаже

 ФРАНЦИЯ, 3-я Республика, 10 Сантимов, 1912, UNC-

 Цена, €.  24